SUPERVIZE

Od úvodního zhodnocení stavu správy majetku k cílovému stavu je mnohdy dlouhá cesta. Každou změnu je třeba adekvátně řídit. Supervizí nastavujeme jednak nové procesy do praxe a následně jsme v dlouhodobém horizontu schopni sledovat jejich vývoj. V případě potřeby dodáváme chybějící kompetence tak, aby nebyla narušena kvalita a celistvost služby.
Jednoznačným tématem je mezigenerační předávání majetku. V rámci něho jsme připraveni vytvořit komunikační vazby mezi nástupníky a správci majetku.
Dobrá kondice předávaného majetku je jedním ze základních předpokladů pro jeho hladké předání a zachování kontinuity.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ