Tvorba a aktualizace interních předpisů

Nutnou podmínkou pro hladký chod služeb ve Facility Managementu je interní legislativa. Při její tvorbě se snažíme optimálně navrhnout funkčí interní dokumentaci tak, aby byla jak efektivní z pohledu vlastního procesu, tak aby naplňovala veškeré zákonné požadavky.

Směrnice

  • Provozní předpis správy majetku
  • Zabezpečení provozu TZB a preventivní údržby

Procesní směrnice a vnitřní předpisy:

  • Recepční služba objektu, Strážní služba objektu
  • Proces úklidová služba, Zabezpečení běžné údržby
  • Vedení administrativně technické agendy správy majetku

Ostatní směrnice:

  • Nakládání s odpady
  • Havarijní připravenost
  • Místní provozní bezpečnostní předpis, dopravní řád
  • Povinnosti řidiče, Používání služebních vozidel
  • a další...

 

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ