facility management; správa budov; analýza stavu nemovitosti; facility benchmarking; pasportizace; správa nemovitostí; facility manager; facility management firmy; správa nemovitostí; digitalizace procesů

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ FACILITY MANAGEMENTU

Společnost Marido Solution, s.r.o. se specializuje na praktickou pomoc vlastníkům nemovitostí v oblasti správy jejich nemovitého a souvisejícího movitého majetku. Hlavní zaměření je systémové řešení, spočívající v důsledné pasportizaci majetku s následnou aktualizací, digitalizací procesů vč. jejich aktivního řízení a vyhodnocování v podobě dlouhodobé supervize. 
K dispozici máme tým odborníků z oblastí: procesní analýza, digitalizace a softwarová podpora facility managementu, analýza dat, výstupů a benchmarků vč. kapacity pro již zmiňovanou dlouhodobou supervizi. 

FACILITY MANAGEMENT - NAŠE SLUŽBY

Našimi klienty jsou soukromí vlastníci mající v držení větší počet nemovitostí, majitelé výrobních podniků nebo majitelé soukromých nemocnic.

"Hodnota majetku je přímo úměrná péči, která se mu věnuje."

SOUSTŘEĎTE SE NA SVÉ PODNIKÁNÍ – MY VÁM UVOLNÍME RUCE
facility management; správa budov; analýza stavu nemovitosti; facility benchmarking; pasportizace; správa nemovitostí; facility manager; facility management firmy; správa nemovitostí; digitalizace procesů

NÁŠ PŘÍBĚH

Smyslem založení společnosti Marido Solution s.r.o. je podporovat rozvoj prémiového facility managementu, který dokáže s nejlepší péčí zajistit růst hodnoty spravovaných nemovitostí a výhledově podpořit zázemí provozu těchto objektů.

Naše spolupráce s klientem začíná vstupním auditem, kdy detekujeme rizika a příležitosti. Vytváříme dokumentaci sloužící pro projekty rekonstrukcí, správu objektů a jako datové plnění softwaru Facility managementu. Následnou supervizí a provozování správy dohlížíme na to, aby byla naše doporučení do správy vhodně implementována. Zároveň sledujeme, zda přínosy odpovídají předpokladu, vždy s cílem dosáhnout evropských standardů.

facility management; správa budov; analýza stavu nemovitosti; facility benchmarking; pasportizace; správa nemovitostí; facility manager; facility management firmy; správa nemovitostí; digitalizace procesů
facility management; správa budov; analýza stavu nemovitosti; facility benchmarking; pasportizace; správa nemovitostí; facility manager; facility management firmy; správa nemovitostí; digitalizace procesů

PROČ SPOLUPRACOVAT PRÁVĚ S NÁMI?

 • KOMPLEXNÍ<BR>SERVIS KOMPLEXNÍ
  SERVIS

 • INDIVIDUÁLNÍ<BR>PŘÍSTUP INDIVIDUÁLNÍ
  PŘÍSTUP

 • VYSOKÁ KVALITA<BR>A EFEKTIVITA VYSOKÁ KVALITA
  A EFEKTIVITA

 • POSTARÁME SE<br> O DOKUMENTACI POSTARÁME SE
  O DOKUMENTACI

 • VŽDY KOMPLETNÍ REPORTY VŽDY KOMPLETNÍ REPORTY

 • PROFESIONÁLNÍ<BR> TÝM PROFESIONÁLNÍ
  TÝM

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ